KTO SME?

Spoločnosť QuantisLabs Ltd. bola založená v roku 2005 s podporou Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzity. Pred založením spoločnosti poskytla Katedra chemickej informatiky (teraz Katedra anorganickej a analytickej chémie) BME podporu, aby pomohla spoločnosti realizovať jej inovatívny a prelomový nápad.

V roku 2008 sa začala realizácia novej myšlienky. Metóda zásadnej reformy ochrany viniča pred škodcami, ktorá využíva a dopĺňa najmodernejšie technológie dostupné na celom svete.

Spoločnosť QuantisLabs Ltd., ktorá v roku 2015 oslávila desiate výročie svojho založenia, bola už dobre známa svojou sieťou vysokokvalitných špecializovaných senzorov na ochranu viniča. Ako vývojár riešení pre presné vinohradníctvo sme si vybudovali klientsku základňu renomovaných poľnohospodárskych subjektov a získali sme významné národné a medzinárodné uznanie. Naším cieľom je stať sa v krátkom čase popredným hráčom v oblasti presného poľnohospodárstva, a to nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.

V roku 2020 sa naša spoločnosť transformovala na akciovú spoločnosť s účasťou investorov a teraz pôsobíme pod názvom PlantCT Europe Zrt.

Turbulencie v rokoch po transformácii – epidémia COVID, rastúca medzinárodná hospodárska a politická neistota – nám nezabránili pokračovať v našej práci. Po úspešnom prekonaní ťažkostí, a dokonca po ďalšom rozvoji, zvýšení počtu objednávok a zameraní sa na ďalší rozvoj, sme sa stali všeobecne známym poskytovateľom služieb v oblasti ochrany rastlín v Maďarsku a Karpatskej kotline.

ODOSLAŤ SPRÁVU

Naším poslaním je, aby bolo hrozno zdravšie. Vďaka technológii PlantCT™ môžeme znížiť množstvo použitého postreku, takže naša technológia tiež významne prispieva k ochrane životného prostredia.

POPIS

Máme vynikajúce vzťahy s národnými poľnohospodárskymi univerzitami a vinárskymi školami. Naša spolupráca je zameraná na odovzdávanie našich poznatkov v oblasti presného vinohradníctva budúcim generáciám vinárov.

KONTAKT

Naši klienti sú od jednotlivcov s malými plochami až po veľké vinárstva.

OCENENIA, NA KTORÉ SME HRDÍ